PORADNICTWO I KONSULTACJE

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania z terapeutą to tzw. konsultacje. Konsultacje obejmują jedno do trzech spotkań, podczas których psycholog pomaga rozpoznać i lepiej zrozumieć problemy. Konsultacja, jak i sesja terapeutyczna trwają 50 min.

Celem konsultacji jest:

  • Zebranie informacji odnośnie przyczyn zgłoszenia, problemów, przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej osoby szukającej pomocy.
  • Udzielenie porady psychologicznej lub wsparcie w wyborze właściwej formy pomocy specjalistycznej
  • Przedstawienie oferty osobie zgłaszającej się. To może być propozycja psychoterapii, albo wskazanie do kontaktu z innym specjalistą.
  • Ustalenie, razem z osobą zgłaszającą się obszaru do pracy, częstotliwości spotkań i zasad procesu psychoterapii.

 

Pomoc w kryzysie

Pomoc w kryzysie adresowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jak rozwód, żałoba, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, choroba somatyczna, podjęcie roli dorosłego, kryzys wieku średniego lub inna ważna zmiana życiowa. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

 


Gabinety: Kraków i Katowice