PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Pomocy psychoterapeutycznej udzielam osobom dorosłym w ramach spotkań indywidualnych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

 

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia o potwierdzonej naukowo skuteczności, stosowaną w leczeniu zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresyjnych, jedzenia i zaburzeń osobowości. Jest też adresowana do osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, niskiego poczucia własnej wartości czy braku satysfakcji z życia.

 

Przyjmuje założenie, że u podłoża doświadczanych trudności i objawów leżą nieświadomie odtwarzane wzorce zachowania, emocji, myślenia i strategii tworzenia relacji z innymi. Leczenie opiera się na relacji pacjenta z terapeutą i na analizie prezentowanych przez pacjenta nieświadomych wzorców. Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w zrozumieniu w jaki sposób nieświadoma rzeczywistość intrapsychiczna (emocje, myśli, motywacje, potrzeby, konflikty psychologiczne) wpływa na jego funkcjonowanie w świecie, w relacjach z innymi i na przeżywanie siebie. Poprzez eksplorację i przepracowanie ukrytych znaczeń i motywacji terapeuta pomaga pacjentowi w lepszej adaptacji i wspiera korzystną zmianę w funkcjonowaniu.

 

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona w formie sesji psychoterapeutycznych, które mają ustaloną częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu). Zaczyna się od konsultacji, czyli kilku spotkań, które służą opisowi trudności i kwalifikacji do odpowiedniej formy leczenia. Etap konsultacji kończy się zawarciem kontraktu – ustaleniem celów, częstotliwości spotkań i zasad sesji terapeutycznych. Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Kończy się po osiągnięciu ustalonych celów, co przejawia się w ustąpieniu objawów, w poprawie funkcjonowania w zaburzonych sferach życia i w relacjach z innymi. Sesje terapeutyczne trwają od 45 do 50 minut, odbywają się regularnie w stałym terminie, zwykle raz w tygodniu.


Gabinety: psychoterapia Kraków
i psychoterapia Katowice