Psychoterapeuta Psycholog Seksuolog Kraków, Katowice: najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są różnice między psychologiem, psychiatrą i psychoterapeutą?

Umiejętność rozpoznania różnic między psychologiem, psychiatrą oraz psychoterapeutą może pomóc w dokonaniu właściwego wybru.

Psycholog
to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Psycholog zajmuje się m.in. diagnozą psychologiczną formułowaną w efekcie rozmowy czyli wywiadu z badaną osobą w czasie spotkań. W swojej pracy często wykorzystuje różne testy psychologiczne. Zajmuje się również orzekaniem oraz wydawaniem opinii np. o niezdolności do wykonywania niektórych prac. Pomaga również w przeżywaniu kryzysów np. w sytuacji utraty bliskiej osoby, rozwodu, choroby.

Psychiatra
to lekarz medycyny, który ukończył studia oraz specjalizację z psychiatrii. Jego praca to leczenie zaburzeń  czy chorób psychicznych. Najczęściej leczy przy pomocy leków czyli farmakoterapii. Może również prowadzić psychoterapię. Dzięki współpracy z psychologiem może uzyskać najlepsze rezultaty w leczeniu zaburzeń. Ma uprawnienia do wystawiania recept, zwolnień lekarskich oraz skierowań do szpitala.

Psychoterapeuta
to osoba, która poza ukończeniem studiów wyższych, ukończyła specjalistyczne studia lub kurs psychoterapii. Odbyła własną terapię szkoleniową oraz poddaje swoją pracę superwizji. Zwykle psychoterapeuta to jednocześnie psycholog lub psychiatra. Psychoterapia, to prowadzenie z pacjentem dialogu mającego na celu leczenie zaburzeń i zachowań w celu usunięcia objawów i ich przyczyn. Psychoterapeuci to osoby pracujące w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach psychiatrycznych oraz w prywatnych gabinetach.

2. Różnice między pomocą psychologiczną a psychoterapią?

Są to wzajemnie uzupełniające się działania podejmowane w celu pomocy osobie jej poszukującej.

Psychoterapia ma za zadanie lepsze poznanie  i zrozumienie siebie, w czym pomocny jest dialog z terapeutą. Wspiera również rozwój osobisty.

Psychoterapia jest leczeniem, które ma na celu pozbycie się zaburzeń przeżywania oraz zachowania. Pozwala ana lepsze zrozumienie motywów swojego przeżywania oraz działania.

3. Analiza przeszłości w czasie terapii?

Przyczyny zaburzeń, problemów oraz chorób psychicznych związane są zwykle z doświadczeniami w  przeszłości. Analiza przeszłości pozwala na poznanie przyczyn działania w teraźniejszości, co umożliwia pozytywną zmianę  i pozwala na zbudowanie lepszej przyszłości.

4. Czy terapeuta powie co trzeba robić?

Terapeuta nie udziała rad. Terapeuta nie pocieszy czy zmotywuje. Celem terapii jest wzmocnienie u pacjenta  jego autonomii i  zdolności samodzielnej refleksji odnośnie siebie i relacji z innymi osobami. Dzięki temu wspiera on  dalszy rozwój i wpływa na przyszłość pacjenta.

5. Ile trwa terapia?

Psychoterapia to nie podanie leku lecz proces uczenia się samego siebie. Zatem każda terapia wiąże się z indywidualnym procesem poznawczym. Może trwać kilka miesięcy czy  lat. Ważne aby lepsze poznanie siebie w czasie terapii wpływało na rozwój i korzystną zmianę .

6. Na czym polega zasada tajemnicy obowiązująca w gabinecie psychologicznym?

Każdy Psycholog, Psychiatra, Psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej. Wszelkiego rodzaju dokumenty są przechowywane w bezpiecznych miejscach. Z tajemnicy może jedynie zwolnić sąd lub prokurator. Ponadto konsultacje, psychoterapia odbywają się w bezpiecznych i komfortowych warunkach.