Seksuolog, psychoterapeuta, psycholog  – Jarosław Stachowicz

Witam na stronie Gabinetu
Psychologiczno – Terapeutycznego

SPECJALIZACJE:

  • Psychoterapia
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Terapia seksuologiczna

WYKSZTAŁCENIE:

Psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Instytut Psychologii

Psychoterapeutyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej i roczne szkolenie w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.

Seksuologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe: Seksuologia Kliniczna i szkolenie pt. : Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnień od seksu, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Ukończyłem dodatkowo szereg szkoleń, które przygotowały mnie do pracy w zakresie psychoterapii i seksuologii.

DOŚWIADCZENIE:

Praca w krakowskich i śląskich ośrodkach psychologicznych i psychoterapeutycznych m.in.: w Poradnii Pedagogiczno – Psychologicznej, Ośrodku Poradnictwa i Terapii Psychologicznej, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz staże: w Zakładzie Psychoterapii i w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”. Obecnie w ramach prywatnej praktyki współpracuję z Grupą Psychoterapeutów Eudaimon.

STANDARDY PRACY:

Dbam o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych. Przestrzegam zasady dyskrecji i gwarantuję poufność informacji. Stosuję postanowienia Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji oraz rozwijam kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń i konferencji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.