mgr JAROSŁAW  STACHOWICZ                                     

SPECJALIZACJE:

Psychoterapia

Konsultacje seksuologiczne

Poradnictwo psychologiczne

WYKSZTAŁCENIE:

Psychologiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii

Psychoterapeutyczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej i roczne szkolenie w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.

Seksuologiczne  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe: Seksuologia Kliniczna i szkolenie: Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnień od seksu, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Ukończyłem dodatkowo szereg szkoleń, uczestniczyłem w konferencjach i sympozjach, które przygotowały mnie do pracy psychoterapeutycznej.

DOŚWIADCZENIE:

Praca w krakowskich i śląskich ośrodkach psychologicznych i psychoterapeutycznych m.in.: w Poradnii Pedagogiczno – Psychologicznej, Ośrodku Poradnictwa i Terapii Psychologicznej, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz staże: w Zakładzie Psychoterapii i w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”. Obecnie w ramach prywatnej praktyki współpracuję z Grupą Psychoterapeutów Eudaimon i Centrum Medycznym Maszachaba.

STANDARDY PRACY:

Dbam o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych. Przestrzegam zasady dyskrecji i gwarantuję poufność informacji. Stosuję postanowienia Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji oraz rozwijam kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń i konferencji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiewgo Towarzystwa Psychologicznego.

mgr MONIKA STACHOWICZ

SPECJALIZACJE:

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Trening umiejętności społecznych

Poradnictwo dla rodziców

DOŚWIADCZENIE:

Praca z dziećmi i młodzieżą z diagnozą Zespołu Aspergera, zaburzenia ze spektrum Autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi.

Publikacja naukowa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) na temat zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

WYKSZTAŁCENIE: Specjalista Terapii Autyzmu, Trener Umiejętności Społecznych, Oligofrenopedagog, Analityk Medyczny

/ Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (roczne uczestnictwo) /