mgr JAROSŁAW  STACHOWICZ                                     

SPECJALIZACJE:

Psychoterapia

Konsultacje seksuologiczne

Poradnictwo psychologiczne

WYKSZTAŁCENIE:

Psychologiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii.

Psychoterapeutyczne: 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (roczne uczestnictwo), w Centrum CBT w Warszawie.

Seksuologiczne: 2-letnie Studia podyplomowe: Seksuologia Kliniczna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Szkolenie: Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnień od seksu, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Uczestniczyłem dodatkowo w szeregu szkoleń, konferencji i sympozjów.

DOŚWIADCZENIE:

Praca w krakowskich i śląskich ośrodkach psychologicznych i psychoterapeutycznych, m.in.: w Poradnii Pedagogiczno – Psychologicznej, w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, w Centrum Medycznym Maszachaba.

Staże: w Zakładzie Psychoterapii i w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. 

STANDARDY PRACY:

Dbam o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych. Stosuję postanowienia Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Przestrzegam zasady dyskrecji i gwarantuję poufność informacji.  Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Rozwijam kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń i konferencji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiewgo Towarzystwa Psychologicznego.
mgr MONIKA STACHOWICZ

SPECJALIZACJE:

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Trening umiejętności społecznych

Poradnictwo dla rodziców

DOŚWIADCZENIE:

Praca z dziećmi i młodzieżą z diagnozą Zespołu Aspergera, zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi.

Publikacja naukowa na temat zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

WYKSZTAŁCENIE: Specjalista Terapii Autyzmu, Trener Umiejętności Społecznych, Oligofrenopedagog, Analityk Medyczny.  Zrealizowane w: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (roczne uczestnictwo).