O chorobie

Choroba potocznie nazywana również nerwicami to coraz częściej pojawiający się problem na świecie. Ok. 10% naszego społeczeństwa cierpi na tego rodzaju zaburzenia o mniejszym lub większym stopniu intensywności.

Zapraszamy do przeczytania naszych treści, które pomogą znacznie lepiej poznać to zagadnienie.  Zajmujemy się w nim opisem przyczyn, terapiami oraz innymi niezbędnymi informacjami na drodze do zdrowia.

Jakie są przyczyny zaburzeń?

Najważniejsze pytanie, zadawane na samym początku terapii to: Skąd u mnie wzięła się nerwica? Dlaczego moi znajomi, rodzina nie mają tego typu dolegliwości a ja ją mam? Z czego wynika różnica między mną a innymi?

Znaczna ilość problemów wynika z uwarunkowań genetycznych. Jeśli mamy w rodzinie osoby chore w takiej sytuacji istnieje duże ryzyko, że również nas dotknie ta choroba. W czasie diagnozy, pierwszych spotkań bardzo często  słyszymy o zaburzeniach nerwicy u rodziców, dziadków. Ważnym elementem, powodującym pojawienie się choroby jest proces uczenia się, poznawania oraz doświadczeń zdobywanych w czasie naszego życia.

Katastroficzna interpretacja rzeczywistości to sposób myślenia osoby z nerwicą. Osoba z zaburzeniami lękowymi postrzega świat jako pełen niebezpieczeństw i jedynie ciągłą czujność pozwoli na przeżycie. Mała wiara w siebie oraz siłę swoich działań, tworzy poczucie niepewności oraz nie pozwala na poczucie bezpieczeństwa.

Osoby ze stanami lękowymi unikają ryzyka, dążą do pełnej kontroli oraz unikają ryzyka. Wiele czasu wykorzystują na zamartwianie się i poszukiwania rozwiązań na potencjalne tragedie.

Jakie są objawy i jak rozpoznać zaburzenia lękowe

Charakterystyczna jest bardzo duża różnorodność objawów zaburzeń lękowych. Do najczęstszych należą:

Fobie społeczne

Stres w towarzystwie innych osób.

Fobie specyficzne

Powodem lęku mogą być sytuacje, przedmioty i inne elementy go wywołujące.

Zespół lęku panicznego

Niespodziewany, o szybkim przebiegu napad lękowy. Objawy szybkie bicie serca, myśli takie jak: “zaraz umrę” itp.

Zespół lęku uogólnionego

Martwienie się oraz obawy i blokada przed podejmowaniem jakiegokolwiek ryzyka.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Jest to strach przed czymś, kimś lub jakąś sytuacją. Jedynym sposobem poradzenia sobie jest jakiś rytuał np. dla osób obsesyjnie podchodzącym do brudu takim rytuałem może być kilkunastokrotne mycie rąk.

Zespół stresu pourazowego

Jeśli w swoim życiu przeżyliśmy wypadek samochodowy, gwałt, nagłą śmierć i wspomnienie tego wydarzenia wraca w snach czy myślach powodując stany lękowe to mamy do czynienia z zespołem stresu pourazowego.