Psychoterapia indywidualna w Krakowie i Katowicach

W trosce o kondycję psychiczną i dobre samopoczucie warto zwrócić się do specjalisty. Psychoterapia jest rozwiązaniem dla osób pragnących poradzić sobie z utrudniającymi im życie problemami. Oferuję Państwu specjalistyczną pomoc doświadczonego psychoterapeuty. Spotkania odbywają się w życzliwej atmosferze i z poszanowaniem zasady poufności.  

Udział w psychoterapii pomoże Państwu w zrozumieniu siebie, wzorców działania, ale też w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

DLA KOGO?

Psychoterapia psychodynamiczna jest odpowiednią formą pomocy osobom, które doświadczają trudności:

 • w relacjach z innymi
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • braku satysfakcji z życia

Jest właściwą metodą leczenia trudności emocjonalnych u osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. stany lękowe, fobie, napady paniki),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle żołądka, w klatce piersiowej, problemy dermatologiczne),
 • zaburzeń nerwicowych (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • problemów seksualnych,
 • zaburzeń depresyjnych i nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Oferuję psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i terapię par. 

CZYM JEST?

Psychoterapia psychodynamiczna przyjmuje założenie, że u podłoża doświadczanych trudności i objawów leżą nieświadomie odtwarzane wzorce zachowania, emocji, myślenia i strategie tworzenia relacji z innymi. Leczenie opiera się na relacji pacjenta z terapeutą i na analizie treści wnoszonych przez pacjenta podczas sesji. Pacjent zachęcany jest do dzielenia się swoimi odczuciami, myślami i skojarzeniami. Praca terapeutyczna umożliwia pacjentowi zrozumienie w jaki sposób nieświadoma rzeczywistość intrapsychiczna (emocje, myśli, motywacje, potrzeby, konflikty psychologiczne) wpływa na jego funkcjonowanie w relacjach z innymi i na przeżywanie siebie. Zrozumienie rzeczywistości psychicznej i doświadczenie relacji terapeutycznej, prowadzi do pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu.

NA CZYM POLEGA?

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą i na analizie nieświadomych przyczyn trudności. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie w stałym terminie, raz lub dwa razy w tygodniu. Zaczyna się od konsultacji, czyli kilku spotkań, które służą opisowi trudności i kwalifikacji do odpowiedniej formy leczenia. Etap konsultacji kończy się zawarciem kontraktu – ustaleniem celów, częstotliwości spotkań i zasad terapii. Długość trwania psychoterapii jest kwestią indywidualną i zależy od zgłaszanego przez pacjenta problemu i ustaleń między pacjentem a terapeutą. Terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, a długoterminowa – kilka lat. Kończy się po osiągnięciu ustalonych celów, co przejawia się w ustąpieniu objawów i w poprawie funkcjonowania.

 

Koszt: 180 zł /50 min.

Dni wizyt: do uzgodnienia – proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 601 753 724 

SKUTECZNOŚĆ

Psychoterapia psychodynamiczna ma wysoką skuteczność w leczeniu problemów emocjonalnych (m.in. lękowych, nerwicowych, zaburzeń depresyjnych i osobowości). Skuteczność terapii psychodynamicznej potwierdzona jest badaniami naukowymi, które pokazują, że zmiana uzyskana w terapii jest trwała, tak w zakresie objawów, jak i w funkcjonowaniu w relacjach z innymi.