Terapia dla par      Kraków  Katowice

Terapia par jest formą pomocy psychologicznej, której przedmiotem jest interakcja partnerów. Podczas terapii para razem z terapeutą zajmują się badaniem wpływu indywidualnego życia psychicznego jednego partnera – jego oczekiwań w związku, potrzeb, motywacji i uczuć – na indywidualne życie drugiej osoby w związku, badaniem sposobów nieświadomego komunikowania się partnerów i wpływu owej komunikacji na rozwój związku, rozpoznaniem nieświadomych powtarzalnych wzorców relacji, wynikających z minionych doświadczeń. Poznanie nieświadomych przyczyn trudności we wzajemnych interakcjach, pozwala na modyfikację funkcjonowania pary, poprawę komunikacji i wzmocnienie więzi.

Sesje terapeutyczne trwają 50 min. raz w tygodniu lub 90 min. co dwa tygodnie,  przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Psychoterapia zaczyna się od wspólnych konsultacji – 1 do 3 sesji, w trakcie których omawiane są trudności w relacjach pary, wzajemne oczekiwania, ustalane są cele terapii, zasady sesji terapeutycznych, proponowana jest odpowiednia forma terapii. Kończy się gdy osiągnięte zostają ustalone cele, nastąpi zmiana funkcjonowania pary w zakłóconej sferze, w sposobie komunikowania się partnerów i zrozumienie nieuświadamianych mechanizmów zaburzających wzajemne relacje.

Koszt: 200 zł /50 min.

Dni wizyt: do uzgodnienia – proszę o kontakt telefoniczny: 601 753 724