Co to jest psychoterapia i czemu służy?

Psychoterapia to leczenie rozmową. Opiera się na regularnym kontakcie z psychoterapeutą i zastosowaniu metod psychologicznych. Nie jest to zwykła rozmowa, taka jak podczas spotkania towarzyskiego ze znajomymi. By uzyskać zmianę głęboko zakorzenionych problemów niewystarczającym jest wzmacnianie poczucia wartości mówiąc: ”nie martw się”, „uwierz w siebie” i zapewnianie „wszystko będzie dobrze”.

Psychoterapia psychodynamiczna, pozwala dowiedzieć się o aspektach wewnętrznego doświadczenia leżącego u podłoża problemu, który przywiódł pacjenta na leczenie. Pozwala na poznanie schematów myślenia, przeżywania i zachowania, z którymi związane są problemy. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na postępy w leczeniu jest zdrowa, życzliwa relacja. Ważną rolę odgrywa uważne słuchanie, brak oceniania i troska.

Rozmowa terapeutyczna pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje zachowanie, reakcje i rozpoznać przyczyny powtarzających się problemów. Kiedy poznamy źródła problemów, nieprzyjemnych objawów i kłopotliwych reakcji, mamy szansę zastąpić je zachowaniami, które przyniosą przyjemne uczucia i satysfakcję w relacjach z innymi. W przebiegu procesu psychoterapii pacjent ma możliwość doświadczenia nowego rodzaju relacji. Trudno  to opisać, niektórzy mówią, że trzeba przeżyć samemu.