psychoterapia Katowice

Psychoterapia

Jak może pomóc psychoterapia? Czy jest to wyprawa w nieznane czy podróż do celu?  Jakie efekty może przynieść nam ta podróż? Dla wielu osób psychoterapia to niezbędna droga do zdrowia. 

Poznanie własnej psychiki pozwala na wypracowanie pozytywnych reakcji i zachowań. Zwiększenie gotowości do poszukiwania nowych, lepszych sposobów radzenia sobie z problemami dzięki wsparciu terapeuty. Zbudowanie realistycznego obrazu siebie i poczucia własnej wartości na odpowiednim poziomie. W przeciwieństwie do postrzegania siebie jako beznadziejnej/beznadziejnego lub idealnej/idealnego. Kiedy poznajemy lepiej siebie możemy także łatwiej zaakceptować innych ludzi. Spojrzenie na siebie z zewnątrz i rozpoznanie nieświadomych motywacji kierujących zachowaniami, to bardzo trudne zadanie.

Problemy, które mamy w swoich codziennych relacjach z innymi będą również obecne w czasie sesji terapeutycznych. Omówienie ich w bezpiecznych warunkach z terapeutą, pozwoli stać się lepszym rodzicem, partnerem, mężem czy żoną. Wielu pacjentów żałuje, iż psychoterapia miała miejsce tak późno, przez co wiele elementów w relacjach z innymi nie odbyło się tak jak powinno.